Landskildpadden.dk -

PRE ALPIN FODER 

hof                  Foder

Foder til europæiske landskildpadder (M. Baur. Prof. Dr. Hoffmann)

Europæiske og mellemasiatiske (russiske -oversætters bemærkning) landskildpadder er afholdte husdyr. I naturen er de ekstremt veltilpasset forholdene i deres oprindelsesområder.

Lad os se nærmere på deres ernæringsmæssige tilpasning til forløbet i deres hjemstavnsbiotoper. I de europæiske landskildpadders oprindelsesområder hersker et mildt og om sommeren (fra maj måned) tørt middelhavsklima hhv. kontinentalklima (fastlandsklima). Kun om foråret har landskildpadderne tilstrækkeligt med friskt grøntfoder - sammenligneligt med nordligere beliggende europæiske magre græsenge.

Fra og med maj måned tørrer væksterne kendeligt ud og indeholder hermed betydeligt mindre æggehvide og let fordøjelige, energirige substanser. - Kan delvist sammenlignes med hø. På de mellemasiatiske stepper hersker der tilsvarende betingelser, blot endnu mere ekstreme.

For at kunne eksistere i sådanne områder og udnytte de næringsresourcer, der fortrinsvis findes på disse steder, har skildpadderne udviklet særlige anatomiske strukturer og fysiologiske tilpasninger. For eksempel besidder de en relativ lille mave, der kun kan udvides meget lidt. De kan derfor ikke optage store mængder foder på en gang, men må æde mange små mængder foder fordelt over dagen.

Blindtarm og tyktarm er forstørret til rumligt stærkt udvidede gaskamre og fylder en stor del af bughulen. I disse kamre nedbrydes plantefibre ved hjælp af en yderst effektiv og mangfoldig tarmflora ( diverse bakterier og encellede organismer) under kontrolleret gæring. Ydermere forbliver foderet i op til 2 uger i fordøjelsessystemet og danner et tredimensionelt gitterværk af plantefibre, som giver tarmfloraen en stor angrebsflade for næringsaktiviteten.

Men mangler plantefiberstrukturerne, eller erstattes de af let fordøjeligt materiale, opstår der fejlgæring med en voldsom forkortelse af opholdstiden for foderet i tarmen til følge. Tarmfloraen fortrænges eller dør. Skildpadderne mister væske og udvikler til dels uhelbredelige mangelsygdomme. Desuden begunstiges parasitære sygdomme.

Da der i oprindelsesbiotoperne kan være knaphed på vand i månedsvis, udskiller skildpadderne slutprodukterne af æggehvidestofferne som vanduopløselige urinsyresalte (urater), for at organismen ikke skal unddrages vand. Denne tilpasning er yderst effektiv, såfremt der ikke er for meget æggehvide i foderet.

Dannes der for mange urater i organismen på grund af for høj proteinandel i foderet, kan de ikke udskilles. Nyresvigt og meget smertefuld dødelig gigt bliver følgen heraf. Derfor skal velegnet foder til europæiske og asiatiske landskildpadder indeholde en så lille procentdel letfordøjeligt materiale såsom sukker og kulhydrater som muligt, til gengæld skal procentdelen af strukturerede plantefibre være så stor som muligt. Foderet skal være så fattigt på protein som muligt (højst 5-8%).Ved at anvende en mangfoldighed af planter, kan dyrenes behov for fedtopløselige vitaminer (A og E) stort set dækkes. På denne måde vil der også være nok mineraler og sporeelementer i foderet.

Ved forarbejdning af udvoksede planter opnås et afbalanceret forhold af calcium og fosfor, hvilket er væsentligt for dyrene. Kun undttagelsesvist er det nødvendigt at tilsætte disse emner.Afsluttende kan det tilføjes, at en optimal legemstemperatur på 35-37 grader C. er nødvendig for adækvat fordøjelse af plantefiberrigt foder. Dette opnås ved solbadning, som må simuleres i terrariet ved installation af en lysstærk pære, der lokalt kan opvarme til en temperatur af 35-40 grader C. Samtidigt hermed har dyrene også behov for kølige steder, de kan trække sig tilbage til. Lys og strålevarme fremmer dyrenes aktivitet og ædelyst.

PRE ALPIN Testudo er det ideelle grundfoder til alle landskildpadder.

PRE ALPIN Testudo, HERBS og FIBRE

Indeholder det bayerske Alpenvorlands uefterlignelige mangfoldighed.

Mere end 60 forskellige græsser og urter gør dette grovfoder værdifuldt - et naturprodukt fra biodynamiske bønder.

Institut for Zoologi i München erklærer at produkterne fra PRE ALPIN Testudo er velegnede til alle landskildpadder. 

Ren natur til alle landskildpadder.                      

                                                                        
testudo b
Indholdstoffer i PRE ALPIN Testudo:

Plantebestanddele:
Æggehvide
6 %
Græsser
Tørstof
92 %
Løvetand
Fordøjelig grovprotein
5 %

Vand
8,6 %

Plantefibre
28 %

Slagger
5,2 %

Calcium
0,34 %

Fosfor
0,28 %
  


Disse angivelser er gennemsnitsværdier - mindre afvigelser kan forekomme.

Ekstrem æggehvidefattig
Optimeret fordøjelse
Skånsom for lever og nyrer
Fremmer udskillelsen af affaldsstoffer
Enghø presset til 15 mm cobs
Uden smags- og konserveringsstoffer.

PRE ALPIN Testudo er et naturprodukt uden tilsætning af hjælpemidler for at holde den sammenpressede form. Der er heller ikke tilsat æggehvidereducerende opblandinger af strå eller klid.

Intet går tabt ved at smuldre og vi undgår næringsstofforbrugende eftergæringer, som man ellers kender det fra forarbejdning af hø.

Således bevares bedst muligt de grønne planters indhold af næringsstoffer, mineralstoffer, sporeelementer og vitaminer.

Fremhæves må især de indeholdte stoffers høje fordøjelighed.PRE ALPIN Testudo er et ekstremt æggehvidefattigt grovfoder.

Proteinindholdet er af høj kvalitet og dækker skildpaddernes behov optimalt.

Gennem den nedsatte tilførsel af æggehvide skånes især lever og nyrer og kroppens udskillelse af affaldsstoffer fremmes. Dette er især vigtigt under vinterpausen.

I den fri natur findes skildpadder hyppigt i magre områder og klarer sig helt åbenbart fint med det knappe næringstilbud.

I menneskets varetægt bliver skildpadder derimod ofte overfodret og er alligevel underforsynet: For meget æggehvide, for let fordøjelig energi, for mange skadelige stoffer, for få plantefibre, for lidt vitale stoffer.

PRE ALPIN Testudo for bedre måltider: Flere ballaststoffer og optimeret fordøjelse, mindre æggehvide og skånende stofskifte. - Alt efter dyrets størrelse tilbydes en passende mængde PRE ALPIN Testudo gennemfugtet af vand til fri indtagelse. - Foderet skal fornys hver dag!


PRE ALPIN Testudo HERBS 

                                        
testudo herbs bIndholdstoffer i PRE ALPIN Testudo HERBS

Plantebestanddele
Æggehvide
9 %
Hundegræs
Råfedt
3,5 %
Engrævehale
Plantefibre
22,7 %
Engsvindel
Slagger
9,9 %
Løvetand
Vand
9,5 %
Enggræs
Calcium
1,0 %
Fløjelsgræs
Fosfor
0,47 %
Løvefod
Fordøjelig råprotein
7,2 %
Vejbred


Vikke


Engrottehale


Kamgræs


Draphavre


Rapgræs


Kløver


Røllike


Kørvel


Snerre

Og mange flere. 

Disse angivelser er gennemsnitsværdier - mindre afvigelser kan forekomme.

Optimeret fordøjelse
Optimal forsyning af plantefiber og ballaststof
Enggræsser presset til Cobs
Uden smags- og konserveringsstoffer.

Opbevaring: tørt, og mørk i beholdere med udluftning for at der ikke skal danne kondens.

PRE ALPIN Testudo FIBRE


testudo fibre b


Indholdstoffer og plantebestanddele som i PRE ALPIN Testudo HERBSPresset til fibre i stedet for cobs