Landskildpadden.dk -

Indendørs Skildpaddehold

Dette er et emne, som jeg kun kommer til at berøre ganske lidt. Når man vælger at holder græske Lanskildpadder, vælger man samtidigt en art, som er god til vores klima. Derfor synes Jer, at man skal holde disse skildpadder på den naturlige måde. Men, - når det så er sagt, er det jo ikke alle mennesker, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at holde dem udenfor. Derfor dette afsnit, - for naturligvis kan man holde Græske Landskildpadder indenfor. Det er bare ikke optimalt.

2
3  


Indretning af terrariet

Natursten er altid en oplagt ide til terrariets indretning. Skildpadderne kan klatre på dem, samtidig med at stenene hjælper med at holde på varmen fra terrariets lyskilder. Derimod er det ikke en god ide at lægge en flad sten under varmelampen.  Skildpadderne har en tendens til at lægges sig meget på stenen, og ved længere tids brug kan det med tiden give misvækst. Det viser sig ved, at skildpadden med tiden udvikler en mere flad og bredere for, end som skildpadder, der ikke have haft en varmesten under varmelampen. Dette gælder naturligvis kun for Europæiske landskildpadder.

Man kan bruge mange forskellige typer lys/varme/UV kilder, hvis man spørger en dyrehandler. Men hvis man spørger mig, så er Powersun UV 160W samt Pressglass 100W absolut de allerbedste til græske landskildpadder. Powersun'en giver en nøje afmålt mængde UV som passer præcis til skildpadderne. Udover det giver den som bonus et godt og kraftigt lys, som skildpadderne jo genetisk er vant til, - også selvom de er klækket i fangenskab. En græsk lanskildpadde kan ikke tilpasse sig forhold, - her er man nødt til at tilbyde dem de naturlige forhold (så godt som det er muligt i fangenskab). Pressglas'en giver ligeledes et godt og kraftigt lys, men også den den livsvigtige varme. 

Powersun pæren skal hænges 50 cm over terrariets bund, da den ved denne højde hverken giver for lidt, eller for meget UV. Pressglas'en skal man prøve sig frem med. Der skal være 45-50 grader under pressglas'en, så prøv dig frem ved hjælp af et termometer, som lægges direkte under lys/varmekilden.

Begge pærer skal være tændt i 10-12 timer om dagen. Man kan med fordel anvende et tænd/sluk ur, som er sat til kontakten, så lyset/varmen/uv'en bliver tændt og slukket på faste tidpunkter, således man ikke glemmer at slukke eller tænde for pærene.

Skildpadderne holder meget af at kunne gå ind under ting og sager. Hvis det er unger, du har, er det en helt naturlig adfærd fordi de gemmer sig for rovdyr. De kan faktisk til tider overvejende opholde sig der, - også i længere tid. Det skal man ikke være nervøs for, - når de bliver tilstrækkeligt sultne skal de nok komme ude for at æde. Andre gemmesteder kan fx være en urtepotte som er gravet halvt ned i bundlaget. Man kan også gå en tur til dyrehandleren og se hvad de har. Det er vigtig at de ting som bliver sat ned til dyrene først bliver kogt, eller skoldet i kogende vand. Dette vil dræbe svampesporer, som i givet fald kunne være farlige for skildpadderne.

Børnehaven
anlæg indenfor  


Hav IKKE en vandskål stående permanent til skildpadderne. Grunden er simpel: Hvis/når skildpadder besørger i skålen, og drikker vandet på et senere tidspunkt, vil de drikke vand med forhøjet indhold af bakterier. Det kan medføre døden for skildpadden på sigt, - og i heldigste fald en slem gang diarré. Varmen i terrariet vil gøre at vandet i vandskålen er et naturligt udklækningsted for alverdens bakterier. I stedet for en vandskål, kan man med fordel dusche indeni terrarie. Det vil imiterer morgendug for skildpadderne, og de vil gå og drikke af "duggen"

Med hensyn til indretningen i terraiet kan jeg kun sige: Brug fantasien, men husk altid at tænke på skildpaddens sikkerhed frem for alt. Forsøg altid at forestille dig hvad det værste er der kan ske hvis jeg nu gør sådan og sådan. Fx hvad kan der ske hvis jeg har en sten umiddelbart ved siden af varmelampen, som skildpadden kan kravle op på? Svar: Skildpadden kan falde ned og lande på ryggen. Normalt kan skildpadder selv vende sig om, men under en varmelampe kan det være fatalt. Den bliver hurtigt overophedet, og kan dermed indenfor ret kort tid lide en pinefuld død.

Så derfor, - husk altid at gennemtænke indretningen. - Jeg taler desværre af egen bitter erfaring.

indendørsanlæg
Dette er ikke græske landskildpadder ;-) Derimod Sporeskildpadder. 
Billedet er med for at vise terrarie, og måden man kan lavet et sådant.