Landskildpadden.dk -

ADFÆRD HOS TESTUDO HERMANNI BOETTGERI

Hvis disse skildpadder bliver holdt på den korrekte måde, altså ikke som stakkels gulvdyr kan man få utrolig meget glæde af dem.

Kun ved optimal pasning, forståelse og ikke mindst indsigt i skildpaddernes basale behov får man indblik i deres naturlige adfærd.

Den græske landskildpadde er meget nysgerrig af natur. Den skal simpelthen undersøge alt på dens vej. Måske ved at snuse til det, bide lidt af det eller måske bare kigge på det. Hvis der er en anden skildpadde, en sten eller anden forhindring vil den hellere kravle over end gå udenom. Man skal ikke undervurdere disse dyr evne til at forcere forhindringer, så derfor skal man sørge for at bygge deres indhegning så de helt sikkert ikke kan undslippe. De er fantastiske til at klatre, - dog synes der at være nogle som er bedre til det end andre. Skildpadderne er meget individuelle væsener, og forskellen på deres små "personligheder" kan være ret iøjnefaldende. Nogle er generte og tilbageholdende, mens andre er meget aggressive og frembrusende, - dog er de fleste en god mellemting. Nemlig nogle absolut indtagende, små væsener

Om Græske landskildpadder er nysgerrige?? Hvad tror Du? :-))En meget nysgerrig ung græsk landskildpadde. Testudo hermanni boettgeri.













Denne type skildpadde er ikke et socialt individ i den forstand at de lever i flokke, men alligevel kan man se at de af og til tilsyneladende sætter pris på artsfællers selskab. Derfor tilråder jeg altid at anskaffe sig to eller flere skildpadder, for kun derved får man optimalt "udbytte" af sine skildpadder. Efter min mening bliver man belønnet med mere aktivitet, mere konkurrence ved foderpladsen samt mere naturlig adfærd. En enkelt skildpadde gemmer sig mere, og er ikke så aktiv. Når de er to er det som om at den ene skal ikke opleve mere end den anden, og på den måde stimulere de hinanden til mere aktivitet, - dog uden de bliver stresset.

PARRINGSADFÆRD

Når skildpadden er blevet fodret godt op om foråret efter vintersøvnen, skal den på jagt efter en mage at parre sig med. Parringstiden for den græske landskildpadde er fra April/Maj.

Skildpaddernes parringsleg består mest i, at hannen forsøger at voldtage hunnen.Det minder mest om voldtægt, når hannen går i gang.


Ved parring stikke hannen sin lyserøde tunge langt ud. Samtidig siger han lyde, som mest af alt lyder som hvis man trykker på en gummiand.











I dette tidsrum kan der være ret heftige revirkampe mellem hannerne. Vinderen får lov til at parre sig med områdets hunner. På den måde videreføres de bedste gener og sikrer artens videreførelse. Rivalerne opfører sig nærmest som nogle små kampvogne hvor stød og bid hører til kampens regler. De forsøger efter bedste evne at vælte hinanden om på ryggen, således at den væltede i hvert fald i nogen tid ikke kan forfølge områdets hunner. I naturen kan det betyde døden for den besejrede, for hvis den ikke kan vende sig på ret køl igen kan den dø af overophedning, væske mangel eller måske være et let bytte for rovdyr. Lykkes det ikke at vælte modstanderen om på ryggen bliver kampen afgjort med hidsige bid, hvor skæl kan risikere at blive bidt af, hvorefter blodet flyder og kampen er som regel dermed afgjort.

Det går voldsomt for sig, når græske landskildpadder parrer sig.Pludselig synes hunnen at kapitulere overfor hannens tilnærmelser, og tillader derefter den egentlige parring.











Nu begynder den egentlige parring så. Hannen bestiger hunnen bagfra, og åbner munden på vid gab. Hans lyserøde tunge hænger ud af halsen på ham imedens han udstøder lyde som kan minde om når man trykker en gummiand på maven. Efter nogle minutter på denne måde penetrerer han hunnen, og skyder derefter sin sæd ind i hunnen. De allerede modne æg som er i hunnen bliver i dette øjeblik befrugtet med hannens sæd. Nogle arter skildpadder har, hvad man kalder sædgemme. Dette betyder at nogle arter skildpadder, heriblandt muligvis den græske hun kan gemme hannens sæd i sig i op til et par sæsoner. Noget som er ret enestående for visse arter krybdyr.

BADNING??  NEJ!

Badning af landskildpadder er efter min mening et noget kontroversielt emne. Nogle skildpaddeejere gør det slavisk hver dag, samtidig med at de påstår at skildpadden ligefrem skulle elske det. Jeg må sige at jeg bader kun mine skildpadder, hvis jeg har en begrundet mistanke om at der skulle være noget galt med den/dem. Derimod overduscher jeg af & til (ca en gang om ugen) skildpadderne med vand for at de på den måde får dækket deres vædskebehov.

Jeg er af den mening at skildpadden opsøger ikke regelmæssigt vand i naturen for ligefrem med vilje at bade. Derimod kan man ofte støde på skildpadder som drikker fra en vandpyt efter en regnbyge.

skpdrikkerHele hovedet stikkes gerne ned i vandet, når skildpaddden drikker. 













Jeg er ganske udmærket klar over at man kan læse en masse i ældre (og endda noget nyere litteratur) at landskildpadder har godt af et regelmæssigt bad. Her tror jeg at de forskellige dyrehandlere har en stor del af skylden: Vi ved at skildpadden tømmer sig for både det ene og det andet i tempereret vand. Ergo bliver den stimuleret til at besørge. Dette var et rigtigt godt argument for dyrehandlere i gamle dage, hvor stakkels landskildpadder var henvist til at gå på gulvet. For hvem ville have et dyr som altid går og besørger på gulvet? Det er der vel næppe mange som har lyst til, og vha regelmæssig badning fandt dyrehandleren det argument han havde brug for for at sælge "renlige" landskildpadder til uvidende personer.